Privacyverklaring

Menten Dakwerken kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Menten Dakwerken, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Menten Dakwerken verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het ons mail adres verwerkt:

Uw voor- en achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Uw telefoonnummer
Uw mailadres

Waarom Menten Dakwerken deze gegevens nodig heeft

Menten Dakwerken verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Menten Dakwerken uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Menten Dakwerken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Worden uw gegevens gedeeld?

Menten Dakwerken verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Menten Dakwerken gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Menten Dakwerken. Menten Dakwerken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.